Loppis Hammartorp
Sök efter:

Behöver du hjälp med tömning och bortforsling av bohag, ur ett dödsbo eller av något annat skäl. Kontakta oss så gör vi en värdering av bohaget och lämnar sedan ett kostnadsförslag.

Beroende på värdet i bohaget kan det bli så att du får betala oss för arbetet, men det kan mycket väl bli tvärtom, att vi betalar dig för bohaget och drar av för våra arbetskostnader, om värdet i bohaget överstiger våra kostnader.